Loading... Please wait...

รับโปรโมชั่น ส่วนลดจาก ร้านดอกไม้


เงื่อนไข

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการส่งดอกไม้ทั่วไทยของร้านดอกไม้

เมื่อสั่งสินค้ากับเรา คุณได้ตกลงตามเงื่อนไขของเราทั้งหมดแล้ว ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องอื่นๆที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้

ดอกไม้ ของขวัญ และ สินค้าอื่นๆ

รูปดอกไม้ และของขวัญต่างๆที่อยู่บนเวปไซท์เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ภายในเขตกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ สินค้าจะมีลักษณะเหมือนในรูปมาก จังหวัดอื่นๆ การจัดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่ง

ดอกไม้บางชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสต๊อกสินค้า

รูปแบบ แจกัน กระเช้า และ วัสดุต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้งแจ้งล่วงหน้า

ของ ในกระเช้าของขวัญและกระเช้าผลไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและ สต๊อกสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มูลค่ารวมของสินค้าจะเท่าเดิมหรือมากกว่า

ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ สินค้าที่มีดอกกุหลาบจะถูกทดแทนด้วยดอกไม้ชนิดอื่น ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในหมวดวาเลนไทน์

การจัดส่งดอกไม้ทั่วไทย

ผู้สั่งสินค้ายอมให้ผู้อื่นรับสินค้าแทนตามชื่อที่ได้ระบุไว้เมื่อสั่งซื้อ